به چه دوره ای قرون وسطی می گویند؟ 

گروهی از مردم معتقدند که قرون وسطی از سال ۵۰۰ میلادی شروع شده و گروهی دیگر معتقدند که شروع آن سال ۱۰۰۰ میلادی است.امّا همه در مورد این نکته با یکدیگر موافقند که قرون وسطی تقریباٌ در سال ۱۵۰۰ میلادی به پایان رسیده است.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس