عمیق ترین دریاچه ی زمین کجاست؟

دریاچه ی بایکال،در سیبریه(شرق روسیه) عمیق ترین دریاچه ی جهان است که 1637 متر ارتفاع دارد!!!!!

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس