بزرگ ترین کشور جهان چه نام دارد؟ 

کشور روسیه (فدراسیون روسیه) بیش از ۱۷ میلیون کیلومتر مربع از سطح زمین را در بر گرفته است.قسمتی از این کشور در قاره ی اروپا و قسمتی از آن در آسیا قرار دارد.به همین دلیل،از غربی ترین تا شرقی ترین نقطه ی آن یازده ساعت متفاوت به رسمیت شناخته می شود.

روسیه آن قدر وسیع است که وقتی خورشید در مسکو غروب می کند،در ولادی وستک-سواحل اقیانوس آرام-در حال طلوع است!

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس