داغ ترین بیابان جهان کجاست؟

قسمت هایی از صحرای آفیقا و صحرای موهاوی در آمریکای شمالی داغ تر از هر بیابان دیگرند.در این مناطق،متوسط دمای تابستانی بالای 40 درجه ی سانتیگراد است و در دره ی مرگِ صحرای موهاوی،دمای 57 درجه ی سانتیگراد نیز تجربه شده است.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس