آیا می دانید جالب ترین و خنده دار ترین صحنه در جنگ جهانی دوم چه بود؟

در اواخر جنگ جهانی دوم در یکی از حمله های ارتش سرخ(ارتش روسیه) به برلین،به دلیل بالا گرفتن درگیری ها و خطر تلفات شدید سروان رزنو1 دستور داد تا باقی عملیات از راه مترو ادامه یابد.این کار خود بی خطر نبود زیرا از داخل همین تونل های مترو،لوله های اصلی آب برلین نیز عبور می کردند و از آن جا که در سطح شهر پر از تانک های روس بود،ممکن بود با یکی از ضد تانک های آلمان،لرزشی شدید ایجاد شود و یکی از لوله های اصلی آب بترکد و همه ی ارتش روس و آلمان-آلمان ها از پیش مترو را تحت تصرف خود در آورده بودند-غرق شوند.بنابراین سروان رزنو در طی عملیات پس از هر شلیک ضد تانک آلمان بلند فریاد آتش بس می داد و در طی این مدت ارتش آلمان و روسیه دست از مبارزه می کشیدند.خواه آن که در حال نبرد تن به تن بودند!گاهی این آتش بس ها تا پنج دقیقه به طول می انجامیدند!!!!!1:SGT.Reznove

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس