گرم ترین هوای اندازه گیری شده در طبیعت چند درجه بوده است؟

گرم ترین هوایی که تاکنون روی زمین اندازه گیری شده مربوط به لیبی بوده است.این دما 58 درجه ی سانتیگراد یا به عبارتی 136 درجه فارنهایت بود!!

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس