نخستین بار چه کسانی آدامس می جویدند؟

قوم مایا،که از ساکنان آمریکای مرکزی بودند،«چیکل» می جویدند.چیکل صمغ(شیره) سفید و کشسانی از درختی به نام «ساپودیلا» است.بعضی از سرخپوستان آمریکای شمالی نیز صمغ «صنوبر» را می جویدند.

وقتی اروپاییان قاره ی آمریکا را کشف کردند و با آداب و فرهنگ بومیان آن منطقه آشنا شدند،برای اولین بار چیکل را دیدند و خودشان نیز به جویدن آن علاقه مند شدند.

در ساخت آدامس های امروزی نیز از چیکل استفاده می کنند.این ماده از «گواتمالا» و «مکزیک» به کارخانه های آدامس سازی جهان صادر می شود.


                    
انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس