آیامیدانستید بزرگ ترین وبرگزیده ترین پرنده چه نام دارد:شتر مرغ؟

آیا میدانستید طول عمر موش ۲ سال خرگوش ۵ سال مرغ ۱۲ سال سگ ۱۳ سال گربه ۱۴ سال اسب وشیر ۲۳ سال گاو وخرس ۲۵ سال شتر ۴۰ سال نهنگ ۵۵ سال فیل۶۰ سال وانسان ۷۲ سال ولاک پشت بیش از ۱۰۰ سال طول عمر دارد؟ 

آیا میدانستید که اگر به وزِغ برق ۵/۳ ولت وصل کنیم چسب محکمی را به وجود می اورد که از آن درانواع شکستی ها ومویایی کردن استفاده می کنند؟

آیا میدانستید که قدرت بینایی جغد هشتاد و دوبرابر انسان است؟ 

آیا میدانستید که خرس قطبی دارای حس بویایی خوبی است؟

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس