چه جانوری بزرگ ترین گربه است؟ ببرها از بزرگ ترین اعضای گربه سانان جهان هستند.طول بدن ببر-همراه با دمش-به ۳متر می رسد و وزنش حدود ۲۵۰ کیلو گرم یا بیشتر است.ببر ها در سراسر آسیا پراکنده اند و از مناطق سرد سیبری تا جنگل های باران خیز سوماترا می توان آن ها را یافت. هر ببر در هر وعده ی غذایی ۲۵ کیلوگرم گوشت می خورد!!!!!!!!!!!!!!!!

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس