چند نفر در دنیا زندگی می کنند؟

میلیاردها نفر!در سال۱۹۹۷میلادی،حدود ۵۸۴۰۰۰۰۰۰۰نفر در سیاره زمین زندگی می کردند.این رقم بیش از دو برابر جمعیت ساکنان زمین در سال۱۹۵۰ است!

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس