شبیه بودن دو اثر انگشت به یکدیگر،یک به ۶۴میلیارد است. انسان امروزی بطور متوسط ۶ سال از عمرش را تلوزیون نگاه می کند،۶ سال غذا می خورد و یک سوم باقی عمرش را می خوابد. اثر انگشت دو قلوها تا۹۲٪شبیه هم اند با این توضیح که در حالت معمولی اثر انگشت خواهر و برادر تا ۶۰٪مثل هم اند.بچه ها بدون کشکک زانو متولد می شوند.کاسه های زانو در سن ۲تا۶سال ظاهر می شوند. اگر کودک طولانی مدت از شیر مادر تغذیه کند،به طور میانگین،۱۲٪باهوش تر،و در سن بزرگسالی کمتر در معرض بیماری های قلبی و دیابت قرار می گیرند.                                 

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس