جمعیّت مسلمانان در کدام کشور بیشتر است؟ 

اندونزی کشوری در جنوب شرقی آسیاست که با حدود ۲۱۰ میلیون نفر جمعیّت،چهارمین کشور پر جمعیّت جهان شناخته می شود.حدود ۸۵ درصد از این کشور مسلمان هستند.به همین دلیل،اندونزی را بزرگ ترین کشور مسلمان جهان هم می شناسند. 

 

 

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس