اوّلین بار،چه کشوری از بمب اتم استفاده کرد؟ 

در روز ششم اوت ۱۹۴۵،آمریکا اوّلین بمب اتم جهان را در شهر هیروشیما ی «ژاپن» انداخت و با این عمل ۱۵۰۰۰۰ کشته و مجروح به جای گذاشت.آمریکا و متّحدانش،بریتانیا و روسیه،در نظر داشتند که با استفاده از چنین سلاح وحشتناکی به جنگ جهانی دوّم(۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵) خاتمه دهد.ژاپن قدرتمندترین متّحد آدولف هیتلر،رهبر حزب نازیسم آلمان،بود. 

تجاوزات هیتلر در اروپا و آزار و شکنجه ی یهودیان توسّط او سبب شده بود که در سال ۱۹۳۹ جنگ جهانی دوّم آغاز شود.امّا در ۹ اوت ۱۹۴۵،آمریکا دوّمین بمب اتم را در ناکازاکی منفجر کرد،سپس «ژاپن» تسلیم شد و پنج روز بعد جنگ به پایان رسید. 

آسیب دیدگان این دو بمب هرگز نتوانستند،این واقعه و پیامدهای وحشتناک آن را فراموش کنند.آثار ناشی از انفجار بمب های اتمی،در نسل های بعدی این افراد و حتّی تا سال ها در محیط زیست و باروری خاک مناطق درگیر قابل مشاهده بود. 

            

                   

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس