آیا منار جنبان واقعا تکان می خورد؟منار جنبان به صورت یک بقعه(گنبد) و دو مناره است که بر قبر «عمو عبدالله» از صالحان معروف قرن هشتم هجری،بنا شده است.سنگ قبر آن تاریخ ۷۱۶ هجری قمری،مقارن با اواخر سلطنت اولجایتو،ایلخان مغول را نشان می دهد. 

ایوان منار جنبان یکی از نمونه بنا های سبک مغولی ایران است که کاشی کاری هایی نیز از آن دوره به یادگار دارد.اما مناره های این بنا که احتمالا در اواخر عصر صفویه به ایوان اضافه شده اند،خاصیت جالبی دارند.در واقع،اگر یکی از این دو مناره را حرکت دهیم،نه تنها مناره ی دیگر،بلکه تمام این ساختمان به لرزه در می آید.به همین دلیل است که این بنای تاریخی را «منار جنبان» نامیده اند. 

منار جنبان نه تنها اثری تاریخی است،بلکه یکی از نشانه های مسلّمی است که نبوغ و هنر ایرانیان را در عرصه ی معماری نشان می دهد. 

از این بنای تاریخی بی نظیر،به شدت محافظت می شود. 

                    

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس