اولین بار چه کسانی مراسم آتش بازی راه انداختند؟صدها سال پیش،مردم دریافتند که اگر ماده ای شیمیایی به نام «شوره» را که همان «نیترات پتاسیم» است با گوگرد و زغال مخلوط کنند و بسوزانند،شعله ای سفید و جرقه هایی زیبا ایجاد می شود.البته چون ماده ی شوره در شرق فراوان بود،ابتدا چینی ها متوجه چنین خاصیتی در آن شدند. 

چینی های دوران باستان در جشن ها و مراسم آیینی خود آتش بازی به راه می انداختند و از ترکیب گوگرد و شوره و زغال،برای مقابله با دشمنان نیز استفاده می کردند-این ترکیب همان است که در تهیه ی «باروت» نیز به کار می رود. 

اروپایی ها تا قرن ۱۴ میلادی که اسلحه اختراع شد،هنوز با ترکیبات «باروت» آشنا نبودند.اما آتش بازی و شگرد های مربوط به ساخت وسایل آن کم کم به ایتالیا و فرانسه و دیگر کشور های اروپایی راه یافت و گسترده تر شد. 

تا آغاز قرن ۱۹ میلادی،انواع وسایل آتش بازی فقط شعله های معمولی سفید داشتند.اما وقتی سازندگان این وسایل از «کلرات پتاسیم» و ترکیبات دیگر نیز استفاده کردند،توانستند انواع جرقه و فشفشه هایی با نورهای سبز،قرمز،زرد و حتی آبی رنگ ایجاد کنند.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس