آیا میدانستید که ۴۶ درصد از جمعیت دنیاگروه  خونی شان ۰ است؟

آیا میدانستید که تخم مرغ برای حافظه بسیار مفید است؟

آیا میدانستید نام قدیمی فرانسه ((گل)) بوده است؟

آیا میدانستید که کاهو از ریختن مو و سفید شدن آن جلو گیری می کند؟

آیا میدانستید که نام قدیمی ترکمنستان ماورانهر بوده است؟

آیا میدانستید روز به روز مردم از روستاها به شهر ها می آیند؟

آیا میدانستید نام قدیمی لبنان وسوریه((شامات)) بوده است؟ 

آیا میدانستید که کلیه هایمان روزانه  هفتصد لیتر خون را تصفیه می کنند؟

آیا میدانستید که عسل یک واژه عربی است وفارسی آن انگبین است؟

آیا میدانستید بزرگترین عامل چربی خون کشیدن سیگار است؟

آیامیدانستید که برج ایفل ۱۷۹۲ پله دارد؟

آیا میدانستید که کانگرو ها قادر نیستند به سوی عقب راه بروند؟

آیامیدانستیدکه خوک ها هرگز نمی توانند آسمان راببینند؟

آیا می دانستید نمی توان روی فلز چدن حکاکی کرد؟

آیا میدانستید انجیر وخرمای خشک ۶ برابر انجیر وخرمای تازه مغذی تر هستند؟ 

آیا میدانستید آخرین ماه سال قمری چه نام دارد :ذی الحجه؟

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس