آب و هوای کره ی زمین چگونه است؟همانطور که می دانید،کره ی زمین دارای آب و هوای کاملا مختلف و متنوع است.از صحرا های سوزان و بیابان های بی آب و  علف گرفته تا نقاط مرطوب و پرباران استوایی،و سرزمین های پر برف قطب شمال و جنوب.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس