بزرگترین و پر جمعیت ترین کشور دنیا کدام است؟چین،بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور دنیا است!در چین حدود۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰نفر در چین زندگی می کنند!این افراد که یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می دهند،بیشتر در شهرهای بزرگ شرق و جنوب چین زندگی می کنند.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس