بزرگ ترین نوزاد جهان حیوانات چقدر وزن دارد؟      نوزاد نهنگ آبی رنگ هنگام تولد حدود7متر قد و 8تن وزن دارد.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس