اثرانگشت چیست؟ 

پوست سرانگشتان ما دارای خطوطی به صورت شیارهای موازی و پیچ و خم دار منظم است که طرح مشخصی را می سازد.الگوی این شیارها دراثر انگشت هرکس منحصربه فرد است.درقرن۱۹میلادی،دانشمندی به نام سرفرانسیس گالتون دریافت که اثر انگشت هرگز تغییر نمی کند و حتی اگر پوست در اثر کدورت سن(پیری)دچار چروک شود،این طرح و شیارها تغییر نمی کنند! 

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس